Åmot og Omegn Fiskerforening

 

LEIEKONTRAKT - LEI AV LOKALE

Leiekontrakt Dagsturhytte / Søyahuset– Buskerudveien 4, 3340 Åmot

Leie av lokalet: (dato) ……………..        Type arrangement:………….…    ca. antall……

Leietager: (Navn) ……………….… Tlf.: …...........Mailadresse …………………………….

 

Hoved av ÅOFF, medlemsnummer (500,- rabatt): M nr: ……………… (Leie av Dagsturhytte)

Side- og pensjonister medlem av ÅOFF, medlemsnummer (250,- rabatt) M nr: ………………. (Leie av Dagsturhytte)

 

Leieprisen av lokalene.

(Fredag 16:00 - lørdag 13:00 og lørdag kl:15:00 til søndag kl. 18:00 (røde dager))   

(Fredag 16:00 - lørdag 13:00 og lørdag kl:15:00 til søndag kl. 18:00 (røde dager)) 

PS: UtLeier, utfører vasking av gulv i dagsturhytte.

Reservering av lokaler: Reservering av lokaler er ikke bekreftet før leiesummen er betalt inn til knt. Nr . 2270.23.76770, og underskrevet eksemplar av kontrakt er returnert til Åmot og Omegn Fiskerforening, postboks 107, 3341 Åmot eller mail post@aamotfiske.no. Innbetalt leiesum refunderes ikke ved avlysing.

LEIESUM på Kr. ......BETALINGSFRIST ER SENEST 14 dager før leie.

Regler vedr. Leie:

Leietager avtaler med kontaktperson vedr. tid for utleie av nøkkel, samt pynting/dekking av bord.

Vi oppfordrer leietager til å skrive i gjesteboka, som er i Dagsturhytte.

VELKOMMEN TIL DAGSTURHYTTE / SØYAHUSET, SOYA I DØVIKA

 

Åmot og Omegn Fiskerforening                                              Leietager

Kontaktperson for utleie                              (signeres og leveres kontaktperson for utleie)

 .............................                                                           ………………………………………………

Nøkkel overleveres etter avtale, utleier / leietager

Feil og mangler ved lokale og eventuelt skader som påføres utstyr og inventar MÅ rapporteres. 

Skader som påføres av leietager MÅ erstattes. Eks glass/kopp/asjett kr 20,- pr stk. legges på kjøkkenbenken ved ent leie.